Išnuomojama pašiūrė

Lietuvos Žinios. 1922 10 17. p.3