„Drobės“ fabrikas

Lietuvos Žinios. 1922 10 31. p.3