Plentų ir vandens kelių srity

Lietuvos Žinios. 1922 11 01. p.3