Naujas gelžkelis jau veikia

Lietuvos Žinios. 1922 12 12. p.3