Pranešimai apie Šakius ir Južintus

Lietuva. 1920 09 03. p.4