Miestų ir apskričių savivaldybių suvažiavimas

Lietuva. 1920 09 23. p.2