Savivaldybių atstovų suvažiavimo rezoliucijos

Lietuva. 1920 09 26. p.3