Valdžios žinios. Aplinkraštis Apskričių Viršininkams

Lietuva. 1920 09 30. p.5