Kauno miesto valdyba ir oškos

Lietuva. 1920 11 21. p.3