Globa senelių ir vaikų, gatvėse elgetaujančių

Lietuva. 1921 02 12. p.1-2