Kauno kronika. Dėl vandens teršimo

Lietuva. 1921 04 03. p.2