Žemės reformos Vyriausybės projektas

Lietuva. 1921 04 15. p.2