Skaičiai apie Klaipėdos kraštą

Lietuva. 1921 05 26. p.2