Skaičiai apie Klaipėdos kraštą

Lietuva. 1921 05 28. p.2