Žinutės apie Uteną ir Vilnių

Lietuva. 1921 09 20. p.3