Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai

Lietuva. 1921 09 27. p.2