Žemės ūkis, miškai ir krašto atstatymas

Lietuva. 1922 01 22. p.3-4