Gelžkelis Šeštakavas-Kazlų Rūda

Lietuva. 1922 01 25. p.2