Gelžkelis Šeštakavas-Kazlų Rūda

Lietuva. 1922 01 26. p.2