Gelžkelis Šeštakavas-Kazlų Ruda

Lietuva. 1922 01 27. p.2