Naujų gelžkelių projektai

Lietuva. 1922 02 28. p.2