Naujų Muziejo rūmų reikalu

Lietuva. 1922 05 09. p.3