Kauno miesto artezinių vandenų aprūpinimo klausimas

Lietuva. 1922 05 31. p.2