Kauno miesto plentų remontas ir išlaikymas

Lietuva. 1922 06 02. p.1-2