Ar reiktų naikint Kauno tvirtovė

Lietuva. 1922 07 15. p.2