Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune

Lietuva. 1922 07 20. p.2