Pirmą kartą Mickevičiaus slėny

Lietuva. 1922 08 29. p.3