Delei Kauno elektros stoties pagerinimo

Lietuva. 1922 09 08. p.4