Dar dėlei uosto Šventosios žiotyse

Lietuva. 1922 11 12. p.2