Antras pasitarimas dėlei miesto išplanavimo

Lietuva. 1922 11 16. p.2