Miestų atstatymo reikalu

Lietuva. 1922 11 22. p.1-2