Naujas gelžkelis - Kazlų Rūda-Šeštakavas

Lietuva. 1922 11 24. p.3