Dar keletas žodžių dėl uosto Šventosios žiotyse

Lietuva. 1922 11 29. p.2