Kauno susisiekimo reikalu

Lietuva. 1922 12 15. p.3-4