Į vienintelę Panevėžio vasarvietę

Lietuvos Žinios. 1932 05 18. p.4