Naujas Kauno miesto padalinimas statybos rajonais

Lietuvos Žinios. 1932 06 21. p.4