Nauji Kauno savivaldbės sumanymai

Lietuvos Žinios. 1932 07 05. p.5