Mūsų kultūros priešingumai

Lietuva. 1922 10 20. p.2