Delei mūsų gamtos paminklų saugojimo

Lietuva. 1922 10 25. p.3