Žinios apie Klaipėdos kraštą

Lietuva. 1923 02 11. p.2