Imkimės prekybos ir pramonės

Lietuva. 1923 06 09. p.2-4