Keletas žodžių mūsų miestų valdyboms

Lietuva. 1923 08 26. p.2