Gelžkelis Kaunas-Šeštokai-Alytus jau veikia

Lietuva. 1923 08 31. p.6