Mūsų naujų geležinkelių reikalu

Lietuva. 1923 10 18. p.3-5