Kauno miesto Apygardos visuotinio gyventojų surašymo Komisijos Darbuotės Apyskaita

Lietuva. 1923 10 20. p.6