Miestas auga. Mariampolė

Lietuva. 1923 10 24. p.4