Dėl mūsų miestų ir miestelių praplėtimo

Lietuva. 1923 11 20. p.1