Keliai ir jų taisymas Lietuvoje

Lietuva. 1923 11 30. p.5