Šis tas Panevėžio Vabalninkų siaurojo geležinkelio klausimu

Lietuva. 1923 12 05. p.5