Raseinių naujienos

Lietuvos Aidas. 1933 04 08. p.5